Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от ОДЗ №10 "Приказка"

Пращания през м. март 2017 г.

Дата 15.03.2017 г.
Основание - ф-ра № 1002847989 / 28.02.2017 г.
Размер - 1992,18 лв.

Дата 27.03.2017 г.
Основание - ф-ра № 1002860884/28.02.2017 г.
Размер - 865,26 лв.

Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от ОДЗ №10 "Приказка"

Плащания през м. февруари 2017 г.

Дата 16.02.2017
Основание - ф-ра № 1002820424 / 31.01.2017 г.
Размер - 8 275,15 лв.

Дата 01.03.2017
Основание - ф-ра № 1002846231 / 31.01.2017 г.
Размер - 1 210,00 лв.